sectie
item
merk periode produkt
Phililite 1929 - 1934 Lamparmaturen
Phililux (1) 1929 Lamparmaturen
Philiflood (1) 1929 Lamparmaturen
Philiray 1930 Lamparmaturen
Philuma 1930 Lamparmaturen
Philulex 1930 Straatlantaarnarmaturen
Philite 1930 - 1967 Philips' variant van Bakeliet
Philigraph
Philigraaf
1930 Geluidsrecorder. Kraste een spoor in een aluminium
schijf, een Philigram. Werd afgespeeld met een houten
naald.
Philigram 1930 Aluminium schijf voor Philigraph
Philora 1931 - 1973 Metaaldamplampen. De naam was een samenstelling
van Philips en aurora.
Philinea 1932 - Buisvormige gloeilampen. De naam is een
samenstelling van Philips en lineair.
Philimil 1935 - 1936 Geluidsrecorder. Kraste een spoor in een strook
celluloid zoals gebruikt voor bioscoopfilms. Werd
afgespeeld met behulp van een lichtstraal. De naam
was een samenstelling van Philips en Miller, de
Amerikaanse uitvinder.
Philitouring 1936 - 1949 Autoradio's
Philidyne 1937 - 1965 Fietsverlichting
Philisol (1) 1937 Hoogtezonnen, later hernoemd naar Biosol
Philishave 1938 - Electrische scheerapparaten met één (1939), twee
(1951) or drie (1966) roterende scheermesjes
Philetta 1941 - 1970 Radio's
Infraphil 1945 - Warmtelampen
Ultraphil 1946 - 1981 Hoogtezonnen
Philettina 1948 - 1960 Radio's
Philiflood (2) 1960 Schijnwerpers
Philitina 1960 - 1969 Radio's en platenspelers
Philicorda 1961 - 1977 Elektronische orgels
Philisol (2) 1967 Hoogtezonnen uit de KL-series (Deens)
Philiform 1967 - 1973 Constructiespeelgoed. Een soort Lego.
Phililux (2) 1995 - Operatielampen (India)
PHILIPS-MERKNAMEN
Philips heeft in de loop der jaren meer dan duizend merknamen gebruikt. Bekende
voorbeelden waren Argenta (1922), Phonogram (1962) en Senseo (2001). Om de link
met de sterke handelsnaam Philips te benadrukken, is het eerste deel van deze
naam in veel Philips-merknamen opgenomen. Een overzicht in chronologische
volgorde:
gebouw
 
 
english(US)
nederlands