sectie
item
Philips Infraphil HL4311 warmtelamp
INFRAPHIL-HL4311
Afgezien van een iets andere behuizing
leek de Philips Infraphil HL4311
warmtelamp erg op het model HL4307.
Ook dit model werd alleen verkocht in
Zuid-Amerika en in India.
gebouw
 
 
english(US)
nederlands