sectie
item
Philips Infraphil HP1511 warmtelamp
voet van de Philips Infraphil HP1511 warmtelamp
INFRAPHIL-HP1511-VARIANT-3
Vanaf 2012 verscheen de merknaam Infraphil
opnieuw op het armatuur van de Philips Infraphil
HP1511 warmtelamp. In de gebruiksaanwijzing werd
de lamp InfraPhil geschreven met een hoofdletter P,
zoals in InfraCare en de verkoop ging door tot 2016.
gebouw
 
 
english(US)
nederlands