sectie
item
Philips Infraphil heat lamps and -armatures
Helivium
WELKOM...
...in het Infraphil Viseum, een virtueel museum
gewijd aan de Philips Infraphil warmtelamp.
Uw bezoek
• Klik op de gele navigatieknop rechtsboven
(
) om uw bezoek te beginnen of...
• klik op één van de navigatie-elementen
links (lees de navigation instructies hieronder) of...
• raadpleeg de zoekfunctie of wegwijzer
onderaan deze pagina.
Viseum structuur
• Het Infraphil Viseum is gevestigd in één van
de virtuele GEBOUWEN van het Helivium.
• Het 'gebouw' met daarin het Infraphil
Viseum bevat een aantal SECTIES (of kamers zoals
u wilt).
• Iedere 'sectie' bevat één of meerdere ITEMS (onderwerpen, panelen,
pagina's, zegt u het maar).
• Veel 'items' hebben een knop met het opschrift 'MEER' die toegang geeft tot
aanvullende informatie.
Navigatie
• In het onderste deel van een driedelige navigatie sectie aan de linkerzijde
van iedere pagina kunt u een ander ITEM selecteren binnen de huidige sectie. Net zo
selecteert u, in het middelste deel, een andere SECTIE binnen het huidige gebouw of,
in het bovenste deel, een ander GEBOUW binnen het (Engelstalige) Helivium.
• Navigatieknoppen rechtsboven iedere pagina brengen u naar het volgende of
vorige item (
) of een volgende of vorige sectie (
).
• Uw huidige positie wordt in tekst aangegeven in de banner bovenin iedere
pagina en met een rode cirkel en een gele stip in de driedelige navigatie sectie aan
de linkerzijde van iedere pagina.
Scope
De scope van dit viseum is beperkt tot Philips Infraphil warmtelampen en
-warmtelamparmaturen. Meer informatie over warmtelampen voor (zelf-)zorg in het
algemeen is te vinden in het (Engelstalige) Helivium, een virtueel museum gewijd aan
hoogtezonnen, warmtelampen en andere zonlichtnabootsers voor (zelf-)zorg.
gebouw
 
 
english(US)
nederlands