sectie
item
Philips Infraphil HP3610 warmtelamp
INFRAPHIL-HP3610
Vanaf het begin van de jaren 1980
produceerde Philips een serie Infraphil
warmtelampen met een geblazen glazen
bol en een behuizing van kunststof, zoals
de Philips Infraphil HP3610 die hier te
zien is.
gebouw
 
 
english(US)
nederlands