sectie
item
Philips Infraphil HP2030 warmtelamp
HET-INFRAPHIL-WOORDMERK-1970
Rond 1975 werd het lettertype van het
Infraphil woordmerk vervangen door een
schreef- en cursief lettertype. De ster
verdween en de eerste letter werd een
hoofdletter I. Opmerkelijk genoeg werd dit
lettertype ook prominent gebruikt voor
het Philips handelsmerk, hoewel het
standaard Philips woordmerk en -logo op
dezelfde Infraphil producten aanwezig
bleven.
gebouw
 
 
nederlands
english(US)