sectie
item
Philips Infraphil HP3610 warmtelamp
Philips Infraphil HP3610 warmtelamp
Philips Infraphil HP3690 verpakking
Philips Infraphil HP3690 warmtelamp
Philips Infraphil HP3612 warmtelamp
woordmerk van Philips Infraphil HP3610 warmtelamp verpakking (boven) en armatuur (onder) uit 1983
Philips Infraphil HP3612 warmtelamp
woordmerk van Philips Infraphil HP3690 warmtelamp verpakking (boven) en armatuur (onder) uit 1985
woordmerk van Philips Infraphil HP3612 warmtelamp verpakking (boven) en armatuur (onder) uit 1987
HET-INFRAPHIL-WOORDMERK-1980
Het Infraphil lettertype met schreef werd
gebruikt tot ongeveer 1983 toen het werd
vervangen door een rood schreefloos en
cursief lettertype. Rond die tijd begon
Philips ook een Infraphil woordmerk op het
armatuur te gebruiken, iets dat nog niet
eerder was gedaan. De lettertypen van
het Infraphil woordmerk op de volgende
armaturen veranderden om de paar jaar
en verschilden verrassend genoeg van de
lettertypen die op de bijbehorende
verpakking en handleidingen werden
gebruikt.
gebouw
 
 
nederlands
english(US)