sectie
item
Philips Infraphil HP1540 warmtelamp
INFRAPHIL-HP1540
Vanaf eind jaren tachtig produceerde
Philips een aantal vergelijkbare Infraphil
warmtelampen met een persglazen lamp
met Fresnel-lens en een behuizing van
kunststof, zoals de Philips Infraphil
HP1540 warmtelamp die hier te zien is.
gebouw
 
 
nederlands
english(US)