sectie
item
Philips Infraphil HP2030 warmtelamp
INFRAPHIL-HP2030
De Philips Infraphil HP2030 warmtelamp
werd geïntroduceerd in 1981. Zijn
typerende ontwerp was een breuk met de
conisch gevormde armaturen van de
voorgaande decennia.
gebouw
 
 
nederlands
english(US)