sectie
item
Philips Infraphil HP3603 warmtelamp
Philips Infraphil HP3603 woordmerk en typenummer
INFRAPHIL-HP3603
De Philips Infraphil HP3603 warmtelamp
uit 1969 was in wezen de Philips Infraphil
KL7500 zonder klemring maar met een
ander typenummer. Behalve het Philips
woordmerk en -logo stond dit
typenummer, anders dan bij de KL7500,
ook op het armatuur.
gebouw
 
 
nederlands
english(US)