sectie
item
Philips Infraphil KL7500 warmtelamp
Philips Infraphil KL7500 woordmerk en logo
INFRAPHIL-KL7500-VARIANT-2
Dit armatuur uit 1966 vormde de
overgang van de originele Philips Infraphil
KL7500 warmtelamp naar de
daaropvolgende Philips Infraphil HP3600
serie. De klemring was niet meer
aanwezig en het Philips logo was, net als
het Philips-woordmerk, in de handgreep
geïntegreerd.
gebouw
 
 
nederlands
english(US)