sectie
item
Philips Infraphil HP3614 warmtelamp
Philips Infraphil HP3614 warmtelamp
voet van Philips Infraphil HP3614 warmtelamp
Philips Infraphil HP3614 warmtelamp
Philips Infraphil HP3614 warmtelamp
woordmerk van Philips Infraphil HP3614 warmtelamp verpakking (boven) en armatuur (onder) uit 1993
HET-INFRAPHIL-WOORDMERK-1990
Rond 1990 werd het rode cursief
lettertype voor de verpakking vervangen
door een niet-cursief lettertype en werd
wederom een nieuw Infraphil woordmerk
voor het armatuur geïntroduceerd. Het is
dit logo dat tot eind 2009 aanwezig was
op de laatste Philips warmtelampen die
onder de merknaam Infraphil verkocht
werden.
gebouw
 
 
nederlands
english(US)