sectie
item
Philips Infraphil KL7500 warmtelamp
de aanpassing van het Philips woordmerk in 2008
HET-PHILIPS-WOORDMERK
Bij de introductie van de eerste Philips
Infraphil warmtelamp bestond het Philips
woordmerk uit de naam 'Philips' in
uniforme hoofdletters en in een
schreefloos lettertype. Dit woordmerk
werd aanvankelijk alleen gedrukt op de
warmtelampen, in de gebruiks-
aanwijzingen en op de verpakking van het
armatuur. Pas in 1960 met de introductie
van de Philips Infraphil KL7500 werd het
Philips woordmerk ook op de armaturen
gebruikt.
Het Philips woordmerk werd in 2008 gemoderniseerd. De letters werden wat dikker
en kwamen wat dichter bij elkaar te staan, er kwam een verschil in dikte tussen de
horizontale en de verticale lijnen, de P's
en de S werden ronder en opener, de L
werd rechtsonder wat afgeschuind en een
diepere tint blauw werd gebruikt. De
vernieuwing van het Philips woordmerk
viel samen met het einde van het
zichtbare gebruik van de merknaam
Infraphil. Infraphil warmtelampen die vanaf 2008 werden geproduceerd droegen het
nieuwe Philips woordmerk maar niet langer de merknaam Infraphil.
gebouw
 
 
nederlands
english(US)