sectie
item
het Philips Infraphil warmtelamp logo/woordmerk uit de 1950er jaren (4)
het Philips Infraphil warmtelamp logo/woordmerk uit de 1950er jaren (3)
Philips Infraphil heat lamp logo/word mark
het Philips Infraphil warmtelamp logo/woordmerk uit de 1950er jaren (2)
HET-INFRAPHIL-WOORDMERK-1950
Behalve het Philips logo en -woordmerk
gebruikte Philips ook een speciaal logo
c.q. woordmerk op hun Infraphil
warmtelampproducten. Vanaf 1948 werd
een logo gebruikt dat bestond uit een
rechthoek met afgeronde hoeken met
daarin de merknaam infraphil. Op de
eerste letter i van infraphil stond een ster
die gedeeltelijk uit de rechthoek stak. Er
waren nogal wat variaties in stijl en kleur
en hoewel de ster meestal acht punten
had, is er ook een variant met vijf punten
gebruikt.
gebouw
 
 
nederlands
english(US)