sectie
item
het Philips Infraphil warmtelamp logo uit 1962
het Philips Infraphil warmtelamp woordmerk uit 1962
het Philips Infraphil warmtelamp woordmerk uit 1969 (1)
het Philips Infraphil warmtelamp woordmerk uit 1969 (2)
HET-INFRAPHIL-WOORDMERK-1960
In 1962 werd het Infraphil logo
gemoderniseerd door de rechthoek iets in
de lengterichting uit te rekken en door
een schreefloos lettertype te
introduceren dat anders was dan dat van
het Philips woordmerk. In dezelfde
periode bestond kort een Infraphil
woordmerk zonder rechthoek en ster en
met hetzelfde lettertype als het Philips
woordmerk. Vanaf 1969 verdween de
rechthoek. Wat overbleef was een
Infraphil woordmerk met een achtpuntige
open of gesloten ster op de eerste i.
gebouw
 
 
nederlands
english(US)